Nismo isti već jednaki


NISMO ISTI VEĆ JEDNAKI


 

 

 

Rušenje rodnih stereotipa i unapređenje položaja žena u svim sferama života, govori da smo kao društvo, na dobrom putu ka postizanju jednakosti. Međutim, statistika je tu da nas podseti da konačna borba za rodnu ravnopravnost, još uvek nije izvojevana.  

U poslovnom svetu, neki od problema sa kojima se žene i dalje suočavaju su veće plate muškaraca za rad na istim pozicijama, kao i činjenica da je među donosiocima odluka značajno manje žena. Prema zvaničnim podacima, učešće žena na rukovodećim pozicijama u Srbiji je nešto ispod 30%, dok jaz u platama iznosi i do 16%.  

Zato je važno, na svim nivoima, da nastavimo da se borimo za jednakost, ali i da kontinuirano radimo na njenoj održivosti. U toj borbi, poslodavci imaju značajnu ulogu, a Balkan Bet je primer kompanije koja podržava žene da se ostvare na svim poljima. 

Od ukupno 935 zaposlenih u Balkan Betu, čak 531 su žene. One se nalaze na gotovo svim hijerarhijskim nivoima, od ulaznih, preko menadžerskih i direktorskih pozcija do samog vrha kompanije. U prethodnih nekoliko godina značajno se povećao broj žena na rukovodećim pozicijama, a njihovi stavovi i mišljenja se čuju podjednako kao i reč muških kolega. 

Međutim, karijera nije jedino merilo uspeha, već i ispunjenost i zadovoljstvo u drugim sferama života, zbog čega poslodavci treba da pruže podršku zaposlenima da lakše uspostave balans poslovnog i privatnog života. 

Zaposlenima u Balkan Betu na raspolaganju su brojni benefiti, a neki od njih posebno znače ženama. To su mogućnost postepenog povratka sa porodiljskog odsustva uz rad od pola radnog vremena tokom prva dva meseca, fleksibilno radno vreme u rasponu od 8h do 18h i slobodan dan za polazak deteta u prvi razred osnovne škole. 

Jednake plate, uslovi koji omogućavaju svim zaposlenima da rade, ali i da vode svoj privatni život, samo su početak borbe za bolji položaj žena u poslovnoj zajednici Srbije. 

Svaki korak na putu ka jednakosti i ravnopravnosti ima pozitivan uticaj na društvo, zbog čega će Balkan Bet i u budućnosti nastaviti da podržava inicijative koje se bave ovim važnim društvenim pitanjem. 

 

#NismoIstiVećJednaki