Image

NAŠE VREDNOSTI


Tim poštuje pravila i usavršava igru da bi bio još bolji, da bi bio najbolji.

Siguran i odlučan, tim od poverenja.

Na putu ka rezultatu - strasti su čiste, šanse nepropuštene, a vizija pobede stvarna i jasna. Taj put se deli sa drugima.
U putovanju se uživa, to je trajanje; kontinuitet osvajanja; lepota ciljeva; radost rezultata.

Rezultat naše igre, cilj putovanja je najobičnija sreća, koju svi zaslužujemo. Zato je stvaramo.


Image

  VIZIJA

Image

  POVERENJE

Image

   SIGURNOST

Image

   ODLUČNOST

Image

   KONTINUITET

Image

   REZULTAT