ISO27001 u Balkan Bet-u

Informacija je imovina koja, kao i sva ostala imovina, ima svoju vrednosti za kompaniju i kao takva mora biti propisno zaštićena. Bezbednost informacija se postiže putem implementacije skupa politika, praksi, procedura, organizacione strukture i funkcija softvera.

S ponosom vam saopštavamo da je naša kompanija nakon višemesečnog projekta usaglašavanja i verifikacije dobila ISO27001 sertifikat, koji se odnosi na menadžment bezbednosti informacija. Ovaj sertifikat predstavlja značajan korak napred u našoj posvećenosti ka sigurnosti i zaštiti podataka. ISO27001 je međunarodni standard za upravljanje bezbednošću informacija koji se fokusira na zaštitu poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija. Ovaj standard pruža okvir za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta bezbednosti informacija (ISMS) u organizaciji.


Značaj ISO27001 za našu kompaniju ogleda se u sledećim aspektima:

  1. Poverljivost: Sertifikat garantuje da pristup informacijama bude dozvoljen samo ovlašćenim osobama, štiteći tako poverljive podatke klijenata, zaposlenih i poslovnih partnera. Time se izgrađuje poverenje i reputacija kompanije u poslovnom okruženju.
  2. Integritet: ISO27001 osigurava tačnost i potpunost informacija, kao i zaštitu od neovlašćenih izmena. Ovo omogućava kompaniji da obezbedi doslednost i tačnost svojih usluga, što rezultira većim zadovoljstvom klijenata i boljom poslovnom performansom.
  3. Pristupačnost: Sertifikat uverava da informacije i srodni resursi budu dostupni ovlašćenim korisnicima kad god su im potrebni, čime se poboljšava efikasnost poslovanja i zadovoljstvo korisnika.
  4. Upravljanje rizikom: ISO27001 podrazumeva procenu i upravljanje rizicima vezanim za informacionu bezbednost, što omogućava kompaniji da prepozna i preduzme mere protiv potencijalnih pretnji.
  5. Poštovanje zakonskih propisa: Implementacija ISO27001 standarda pomaže kompaniji da ispuni zakonske i regulatorne zahteve vezane za bezbednost informacija, čime se smanjuju potencijalne kazne i štete po ugled.
  6. Konkurentska prednost: Posjedovanje ISO27001 sertifikata često se smatra konkurentska prednost, jer pokazuje posvećenost kompanije zaštiti informacija, što može privući nove klijente i poslovne partnere.