Vredno radimo i zajednicu gradimo!

Od Heartcount aplikacije nakon godinu dana korišćenja stiglo je priznanje! Balkan Bet našao se u Top 15 “People First” kompanija za 2022. godinu.

Kriterijumi za dodeljivanje nagrade bili su:
• Stopa odgovora zaposlenih na ankete – Statistika pokazuje da ovaj pokazatelj varira između 25% i 60%. Kompanije koje su nagrađene uspele su da iskoriste Heartcount na najbolji mogući način, prevaziđu prepreke i motivišu zaposlene da aktivno učestvuju.

Kompanije koje su poslale više od 500 anketa – Preko Heartcount-a šalju se nedeljne ankete koje obezbeđuju pravovremene informacije o zaposlenima. Nagrađene su kompanije koje su pokazale doslednost u korišćenju Heartcount-a na nedeljnoj bazi tokom dužeg vremenskog perioda.

Što se nas tiče, rezultati anketa koje na nedeljom nivou dobijamo ostaće osnova za podršku i razvoj ljudi. Takođe, nastavićemo da negujemo kulturu povratnih informacija i radimo na unapređenju zadovoljstva, motivacije i wellbeing-a naših zaposlenih.