Plata k’o vrata

Neka se NAŠA POČETNA PLATA daleko čuje!

Nekom ćeš učiniti dobar gest, zato šeruj dalje ovu vest.