PRIJAVA ZA POSAO

Arhitekta

Dobrodošli u Balkan Bet, mesto gde se svakoga dana pomeraju granice u poslovanju. 
Postojimo više od 20 godina i uskoro brojimo 1000 zaposlenih, svakog zaposlenog pažljivo biramo a odnos sa postojećim negujemo i činimo sve kako bi svaki pojedinac bio najbolja verzija sebe. 
Našem kreativnom timu potreban je: 
 
 
Arhitekta 
 

Opis posla: 

 

 • Učestvovanje u projektovanju, od koncepta do izvođenja, samostalno ili u timu  
 • Razrada koncepata do nivoa za dobijanje građevinske dozvole, u skladu sa propisima 
 • Posrednik na relaciji gradilište - projektanti sa akcentom i osvrtom na sinhronizaciji projektne dokumentacije i rešavanju tehničkih i servisnih delova procesa od projektne dokumentacije do izvođenja   
 • Razrada arhitektonsko – enterijerskih detalja  
 • Učestvovanje u izradi budžetskih procena i predmera i predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom  
 • Izrada tehničkih opisa i projektnih zadataka u saradnji sa arhitektonskom kućom 
 • Praćenje poštovanja naših standarda od strane arhitektonskog biroa  
 • Saradnja sa inženjerima različitih struka u kući, ili spoljno angažovanih, analiza dobijenih informacija i primena kroz arhitektonski projekat  
 • Odgovoran za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka i arhitektonskih podloga svim saradnicima, kao i za usklađivanje istih sa svim strukama  
 • Obavlja ostale poslove u skladu sa instrukcijama, pravilima i procedurama poslodavca i po nalogu rukovodioca sektora tehničkog održavanja, kome neposredno odgovara za svoj rad.  

 

Uslovi za obavljanje posla: 

 

 • Visoka ili viša stručna sprema, (arhitektonski fakultet ili viša arhitektonska škola) 
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
 • Poznavanje rada u Autocad-u, Revit-u i ArhiCad-u 
 • Poznavanje office softverskog paketa (word,excel) 
 • Poželjno znanje stručnog engleskog jezika  
 • Poznavanje ostalih inženjerskih disciplina i poznavanja procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze; 

 

 
 
Mi smo kompanija koja nudi niz benefita za tebe ali i tvoju porodicu, brinemo o edukacijama svakog zaposlenog i posvećujemo pažnju individualnom razvoju. Očekuje te podrška kolega od prvog radnog dana, moderno radno okruženje i mogućnost napredovanja u okviru kompanije.