PRIJAVA ZA POSAO

ARHITEKTA

Dobrodošli u Balkan Bet, mesto gde se svakoga dana pomeraju granice u poslovanju.

Postojimo više od 20 godina i uskoro brojimo 1000 zaposlenih, svakog zaposlenog pažljivo biramo a odnos sa postojećim negujemo i činimo sve kako bi svaki pojedinac bio najbolja verzija sebe.
Našem kreativnom timu potreban je:


Arhitekta

Opis posla:

 

 • Učestvovanje u projektovanju, od koncepta do izvođenja, samostalno ili u timu
 • Razrada koncepata do nivoa za dobijanje građevinske dozvole, u skladu sa propisima
 • Posrednik na relaciji gradilište - projektanti sa akcentom i osvrtom na sinhronizaciji projektne dokumentacije i rešavanju tehničkih i servisnih delova procesa od projektne dokumentacije do izvođenja
 • Razrada arhitektonsko – enterijerskih detalja
 • Učestvovanje u izradi budžetskih procena i predmera i predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom
 • Izrada tehničkih opisa i projektnih zadataka u saradnji sa arhitektonskom kućom
 • Praćenje poštovanja naših standarda od strane arhitektonskog biroa
 • Saradnja sa inženjerima različitih struka u kući, ili spoljno angažovanih, analiza dobijenih informacija i primena kroz arhitektonski projekat
 • Odgovoran za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka i arhitektonskih podloga svim saradnicima, kao i za usklađivanje istih sa svim strukama
 • Obavlja ostale poslove u skladu sa instrukcijama, pravilima i procedurama poslodavca i po nalogu rukovodioca sektora tehničkog održavanja, kome neposredno odgovara za svoj rad.

 

Uslovi za obavljanje posla:

 

 • Visoka ili viša stručna sprema, (arhitektonski fakultet ili viša arhitektonska škola)
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada u Autocad-u, Revit-u i ArhiCad-u
 • Poznavanje office softverskog paketa (word,excel)
 • Poželjno znanje stručnog engleskog jezika
 • Poznavanje ostalih inženjerskih disciplina i poznavanja procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze;

Mi smo kompanija koja nudi niz benefita za tebe ali i tvoju porodicu, brinemo o edukacijama svakog zaposlenog i posvećujemo pažnju individualnom razvoju. Očekuje te podrška kolega od prvog radnog dana, moderno radno okruženje i mogućnost napredovanja u okviru kompanije.